Δελφική Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών

Με την οικονομική υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών η 6η περίοδος της Δελφικής Ακαδημίας Ευρωπαϊκών Σπουδών με γενικό θέμα «CULTURE, POLITICS AND SOCIETIES IN TRANSITION».

Την εποπτεία του προγράμματος έχει ο Καθηγητής του Χάρβαρντ Παναγιώτης Ροϊλός, Πρόεδρος  του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.

Από τις 16 έως τις 29 Ιουνίου 2024 θα πραγματοποιηθούν εντατικά διεπιστημονικά σεμινάρια, πρωτίστως για υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές.

Τα σεμινάρια διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα από διεθνώς καταξιωμένους επιστήμονες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Race and Global Migration 

Διδάσκουσα: Glenda Carpio, Professor of African and African American Studies, the Powell M. Cabot Professor of American Literature and Chair of the Department of English at Harvard University

Politics in a more-than-human world

Διδάσκων: Martin Crowley, Professor of Modern French Thought and Culture at the University of Cambridge, Anthony L. Lyster Fellow and Director of Studies in Modern and Medieval Languages at Queens’ College

Before and After the New Soviet Man

Διδάσκων: Justin M. Weir, Curt Hugo Reisinger Professor of Slavic Languages and Literatures, Professor of Comparative Literature, Chair of the Department of Slavic Languages and Literatures, faculty affiliate of the Department of Art, Film, and Visual Studies at Harvard University

Οι διδάσκοντες προσεγγίζουν το θέμα τους διεπιστημονικά, αντλώντας τόσο από τις ανθρωπιστικές όσο και από τις κοινωνικές επιστήμες. Τα Σεμινάρια συμπληρώνονται από εξειδικευμένο ερευνητικό εργαστήριο (workshop) ή επιπλέον διαλέξεις.

Συμμετέχουν μεταπτυχιακοί, κατά κύριο λόγο, φοιτητές  από τα εξής Πανεπιστήμια:

Harvard University, Kings College University of Oxford, University of Yale, Universita di Palermo, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το πρόγραμμα και η ακαδημαϊκή λειτουργία της Δελφικής Ακαδημίας Ευρωπαϊκών Σπουδών επιβλέπεται από Διεθνή Επιτροπή, με Πρόεδρο τον Καθηγητή Παναγιώτη Ροϊλό,  και απαρτίζεται από τους εξής καθηγητές :

Homi Bhabha, (Harvard)

Peter Frankopan (Oxford)

Michelle Lamont (Harvard)

Spiros Pollalis (Harvard)

Dimitrios Yatromanolakis (Johns Hopkins )

 

Διαβάστε περισσότερα για τον καθηγητή Παναγιώτη Ροϊλό και το ΕΠΚεΔ στο παρακάτω link

https://www.grandmagazine.gr/el/article/7779/panagiotis-roilos