Cookies στο
Grand Magazine

To Grand Magazine χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Για να συνεχίστε να χρησιμοποιείτε το site, παρακαλούμε επιτρέψτε τα cookies, αλλιώς μπορείτε να ανατρέξετε σε οδηγίες του browser σας για το πως θα τα αποκλείσετε.
Επιτρέπω τα Cookies


ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ/ ΧΡΗΣΗ


ΠΡΟΣΒΑΣΗ/ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ:


Ηλεκτρονική πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων Το περιεχόμενο (υλικό) που διατίθεται για φόρτωση (downloading) από αυτόν τον δικτυακό τόπο, όπως αυτός συντίθεται από επεξεργασμένα, ταξινομημένα, κωδικοποιημένα κλπ. ή μη κείμενα, πληροφοριακά έγγραφα, ενημερώσεις, ανακοινώσεις, δελτία ειδήσεων, φωτογραφικό υλικό, γραφικά, εικόνες, ήχο κλπ.(περιεχόμενο), ως σύνθετο έργο αποκλειστικά ανήκει στην "MEDIA WAREHOUSE - ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ" . Επίσης τα δικαιώματα στο διακριτικό τίτλο, οι φωτογραφίες, η διάρθρωση της σελίδας και ο τρόπος εμφάνισης του περιεχομένου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της "MEDIA WAREHOUSE - ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ" (Προμηθευτής). Η ηλεκτρονική πρόσβαση στο δικτυακό αυτό τόπο και η χρήση του Περιεχομένου του διέπεται από τους όρους της Άδειας χρήσης του τελικού χρήστη, άδεια που παρέχεται υπό τους όρους και τις προϋπόθεσης που αναφέρονται παρακάτω:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ:

ΡΗΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Η ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Η Ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ, ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ, ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Η ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ) Η ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ Η ΣΤΑΘΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ Η ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΧΟΝΤΟΣ ΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗ, Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΡΥΦΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Η ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ (INTERNET H INTRANET), Η ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΚΛΠ, ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. ΡΗΤΑ ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.


1. Άδεια χρήσης. (Web Site License)

Η άδεια χρήσης του Περιεχομένου χορηγείται για απoκλειστικά πληροφοριακούς, ερευνητικούς και μη εμπορικούς σκοπούς του χρήστη, είναι μη αποκλειστική, αυστηρά και μόνο προσωπική, μη μεταβιβάσιμη και δυνάμενη να ανακληθεί μονομερώς από τον Προμηθευτή.


2. Περιορισμοί στη χρήση

Η παραπάνω άδεια χρήσης χορηγείται υπό τον όρο ότι (1)σε όλες τις εκτυπώσεις σε χαρτί και εμφανίσεις σε οθόνη υπάρχει σημείωση/ υπόμνηση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Προμηθευτή, (2)η χρήση τους δεν διατίθεται σε άλλο δίκτυο υπολογιστών, το Περιεχόμενο, (3)δεν διαβιβάζεται ή διανέμεται με άλλα μέσα επικοινωνίας, και (4) δεν επέρχεται καμία απολύτως επέμβαση ή αλλοίωση στο Περιεχόμενο αυτό. Απαγορεύεται επίσης η χρησιμοποίηση οποιουδήποτε αυτόματου εργαλείου ή λογισμικού για την αποτύπωση της αρχιτεκτονικής διάρθρωσης της χρησιμοποιούμενης πλατφόρμας ή για τη λήψη πληροφοριακών στοιχείων αναφορικά με την ταυτότητα των άλλων χρηστών και η εξαγωγή ή επανεξαγωγή στοιχείων που διατίθενται σ’ αυτή τη βάση δεδομένων ή διαμέσου αυτής της δικτυακής διεύθυνσης.


3. Εγγραφή συνδρομητή

Η πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα της δικτυακής αυτής διεύθυνσης προϋποθέτει την συμπλήρωση ειδικής αίτησης εγγραφής του χρήστη ως συνδρομητή. Κατά την εγγραφή του ως συνδρομητή, ο χρήστης συναινεί στη συμπλήρωση ορισμένων ατομικών του στοιχείων, όπως αυτά ζητούνται στην ειδική αίτηση του Προμηθευτή και ευθύνεται προσωπικά για τη γνωστοποίηση τυχόν μεταβολών στον Προμηθευτή.Κάθε εγγραφή συνδρομητή είναι ατομική. Απαγορεύεται :(α) η χρησιμοποίηση κωδικών , αριθμών και στοιχείων πρόσβασης (username&password)από τρίτους που δεν έχουν εγγραφεί συνδρομητές και (β) η πρόσβαση πολλών και διαφόρων ατόμων με τη χρήση του κωδικού αριθμού πρόσβασης ενός συνδρομητή. Κάθε συνδρομητής καθίσταται προσωπικά υπεύθυνος να απαγορεύει τη χρήση των κωδικών του αριθμών πρόσβασης από τρίτους. Σε περίπτωση που έχει βάσιμες υπόνοιες ότι γίνεται παράνομη χρήση των κωδικών του αριθμών επικοινωνεί άμεσα με τον Προμηθευτή.


4. Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ φροντίζει για την εξασφάλιση της νόμιμης αδείας της χρήσης οιουδήποτε έργου, πνευματικής ιδιοκτησίας άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου που συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν την ιστοσελίδα και παρουσιάζεται στο κοινό. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν είναι υπεύθυνος για την προσβολή δικαιωμάτων τρίτων σε περίπτωση δημοσίευσης ή η εμφάνισης στην ιστοσελίδα από τρίτους – επισκέπτες, κειμένων, εικόνων, ήχων, κλπ πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων δικαιούχων. Για την προστασία όμως των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν αμέσως με τον Προμηθευτή "MEDIA WAREHOUSE - ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ" ώστε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και δη της άμεσης αφαίρεσης του υλικού για το οποίο αρνείται ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων τη συγκεκριμένη χρήση.


5. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη συνήθη χρήση της ιστοσελίδας είναι κυρίως ο κωδικός πρόσβασης (username)του χρήστη, ο τόπος εγκατάστασης και λειτουργίας του υπολογιστή του ,η ημέρα, ώρα και διάρκεια παραμονής του χρήστη στη δικτυακή διεύθυνση και οι σελίδες τις οποίες επισκέπτεται. Οι πληροφορίες αυτές μαζί με άλλα παρόμοια πληροφοριακά στοιχεία (επάγγελμα, διεύθυνση είδος απασχόλησης )δεν είναι εμπιστευτικές και αξιολογούνται μόνο για λόγους που αφορούν τη βελτίωση του τρόπου διαχείρισης της ιστοσελίδας, την ορθότερη κάθε φορά τεχνική υποστήριξη της και την εξαγωγή συμπερασμάτων και στατιστικών στοιχείων για την επισκεψιμότητα και τη χρηστικότητά της.

6. Παραίτηση από ευθύνη (disclaimer)

Η "MEDIA WAREHOUSE - ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ" (Προμηθευτής) δηλώνει ρητά και ο χρήστης αποδέχεται ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο «Περιεχόμενο» προορίζονται αποκλειστικά για ενημέρωση, διερεύνηση και πληροφόρηση του, απαγορευμένης ρητά οποιασδήποτε εμπορικής εκμετάλλευσης αυτών. Κάθε έγγραφο και σχετική απεικόνιση διατίθεται «ως έχει» και «ως βρίσκεται» χωρίς καμία απολύτως εγγύηση οιουδήποτε είδους ως προς την εξακολούθηση της ισχύος του, την πληρότητα της ενημέρωσής του, την έγκαιρη επικαιροποίηση του κλπ.


7. Περιορισμός ευθύνης

Η "MEDIA WAREHOUSE - ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ" (Προμηθευτής) δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, αρνητικό διαφέρον, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη ή για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές τυχόν προκύψουν με οποιονδήποτε τρόπο, από λάθη, αδυναμίες, παραλείψεις ή απώλεια δεδομένων κατά τη μετάδοση ή τη χρήση, απώλεια που μπορεί (α) να σχετίζεται με πλημμελή ή κακή παροχή ή αδυναμία παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και (β) να προκύπτει από σύμβαση ή δικαιοπραξία. Ουδεμία ευθύνη υπάρχει ακόμα και στην περίπτωση που συντρέχει υπαιτιότητα που απορρέει από ή σχετίζεται με την ορθή χρήση ή σωστή λειτουργία και διαβίβαση των πληροφοριών που διατίθενται.


8. Συνδέσεις με δικτυακές διευθύνσεις τρίτων

Οι επιλεγείσες συνδέσεις με δικτυακές διευθύνσεις τρίτων σχεδιάστηκαν με σκοπό τη διευκόλυνση του χρήστη. Επιτρέπουν την έξοδό του από τη δικτυακή διεύθυνση του Προμηθευτή και την είσοδό του σε άλλες συνδεδεμένες ιστοσελίδες, που, όμως, δεν τελούν υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του «Προμηθευτή». Για το λόγο δε αυτό ουδεμία ευθύνη υπάρχει ως προς την ποιότητα και εγκυρότητα του περιεχομένου οποιασδήποτε από τις προτεινόμενες δικτυακές διευθύνσεις τρίτων. Η σύνδεση αποκλειστικά και μόνο της αρχικής σελίδας αυτού του δικτυακού τόπου με δικτυακές διευθύνσεις τρίτων καθίσταται δυνατή με την προϋπόθεση ότι :(α) Δεν διαγράφεται ή αλλοιώνεται οποιοδήποτε τμήμα της αρχικής σελίδας του (home page) , όπως οι όροι χρήσης ,η ανακοίνωση για την πνευματική ιδιοκτησία ή άλλες ανακοινώσεις αυτής της δικτυακής διεύθυνσης (β) για τη σύνδεση ειδοποιείται άμεσα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ο «Προμηθευτής» και (γ) διακόπτεται η σύνδεση σε περιπτώσεις εναντίωσης του «Προμηθευτή».


9. Τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων χρήσης /πρόσβασης

Ο «Προμηθευτής» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί όλους τους όρους και προϋποθέσεις πρόσβασης/ χρήσης κλπ. Οι τροποποιηθέντες όροι τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία εμφάνισής τους στη δικτυακή αυτή διεύθυνση. Ο χρήστης παρακαλείται σε τακτά χρονικά διαστήματα να ανατρέχει και να συμβουλεύεται τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, όπως ισχύουν, έτσι ώστε να ζητήσει άμεσα τη διακοπή της πρόσβασής του σε περίπτωση διαφωνίας του. Η εξακολούθηση της εκ μέρους του χρήσης/ πρόσβασης στη δικτυακή αυτή διεύθυνση για σημαντικό χρονικό διάστημα μετά την τροποποίηση κάποιων όρων αποτελεί απόδειξη σιωπηλής αποδοχής τους.


10. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οποιαδήποτε διαφορά, αντίρρηση ή απαίτηση που πηγάζει ή σχετίζεται από την παρούσα σύμβαση ή την ανάκληση, διακοπή ή ακύρωσή της διέπεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. Με την επιφύλαξη κάθε εν γένει δικαιώματός, έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά εδώ.Επικοινωνήστε με info@grandmagazine.gr  ή στο τηλέφωνο : +30 2114126138 για ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με αυτή την υπηρεσία.Τελευταία ενημέρωση 29/06/2020


(copyright "MEDIA WAREHOUSE - ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ" )

Βαθμολογήστε:
Βαθμολογία: 5/5